แบบเทคาน แบบหล่อคาน นั่งร้านให้เช่า แบบเสา และให้เช่าแบบเหล็ก

เช่าแบบเหล็ก

ประหยัดต้นทุน

มีแบบเหล็ก แบบเสา และนั่งร้านให้เช่า

อยู่ใจกลางเมือง

ร้านอยู่ซอยพหลโยธิน 35 แยก 15

ติดต่อง่าย

ตอบกลับเร็ว

ค่าเช่าแบบคานรายวัน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/แผ่น/วัน ประกัน
คานสูง 20 ซม 0.20 × 1.20 เมตร 5 บาท 185 บาท
คานสูง 30 ซม 0.30 × 1.20 เมตร 6 บาท 265 บาท
คานสูง 40 ซม 0.40 × 1.20 เมตร 7 บาท 300 บาท
คานสูง 50 ซม 0.50 × 1.20 เมตร 8 บาท 350 บาท
คานสูง 60 ซม 0.60 × 1.20 เมตร 9 บาท 350 บาท

ค่าเช่าแบบเสารายวัน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ประกัน/ชุด
เสาสูง 3 เมตร 20 × 20 ซม 90 บาท 2,500 บาท

ค่าเช่านั่งร้านรายวัน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ประกัน/ชุด
ความสูง 1.70 ม. ครบชุด 20 บาท 1,200 บาท
ความสูง 0.90 ม. ครบชุด 20 บาท 1,200 บาท

ค่าเช่านั่งร้านรายเดือน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
ความสูง 1.70 ม. ครบชุด 300 บาท 1,200 บาท
ความสูง 0.90 ม. ครบชุด 300 บาท 1,200 บาท

ค่าเช่าอุปกรณ์เสริมนั่งร้าน

รายการ ขนาด ค่าเช่า/ชุด/วัน ประกัน/ชุด
แผ่นทางเดิน กว้าง45ซม 10 บาท 500 บาท
บันไดนั่งร้าน กว้าง45ซม 20 บาท 900 บาท
ล้อ 4 อัน 8 นิ้ว 30 บาท 1,200 บาท
ยูเฮดแบบตัน 60 ซม 3 บาท 110 บาท
แจ๊คเบสแบบตัน 60 ซม 3 บาท 110 บาท

ค่าเช่าเสาค้ำยันหรือป๊อปรายวัน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ประกัน/ชุด
2.05-3.5 เมตร ครบชุด 10 บาท 500 บาท