แบบเทคาน แบบหล่อคาน นั่งร้านให้เช่า แบบเสา และให้เช่าแบบเหล็ก

เช่าแบบเหล็ก

ประหยัดต้นทุน

มีแบบเหล็ก แบบเสา และนั่งร้านให้เช่า

อยู่ใจกลางเมือง

ร้านอยู่ซอยพหลโยธิน 35 แยก 15

ติดต่อง่าย

ตอบกลับเร็ว

ค่าเช่าแบบคาน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/แผ่น/วัน ค่าเช่า/แผ่น/เดือน ประกัน/แผ่น
คานสูง 20 ซม 0.20 × 1.20 เมตร 5 บาท 55 บาท 185 บาท
คานสูง 30 ซม 0.30 × 1.20 เมตร 6 บาท 90 บาท 265 บาท
คานสูง 40 ซม 0.40 × 1.20 เมตร 7 บาท 105 บาท 300 บาท
คานสูง 50 ซม 0.50 × 1.20 เมตร 8 บาท 120 บาท 350 บาท
คานสูง 60 ซม 0.60 × 1.20 เมตร 9 บาท 140 บาท 450 บาท
แบบเหล็กมุมฉาก 0.05 × 0.05 × 1.20 เมตร 3 บาท 45 บาท 120 บาท
ตัวหนอน ยูคลิป 0.30 บาท 2 บาท 6 บาท

ค่าเช่าแบบเสา

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ค่าเช่า/ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
เสาสูง 3 เมตร 20 × 20 ซม 90 บาท 800 บาท 2,500 บาท

ค่าเช่านั่งร้าน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ค่าเช่ามากกว่า 5ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
ความสูง 1.70 ม. ครบชุด 20 บาท 210 บาท 1,100 บาท
ความสูง 0.90 ม. ครบชุด 20 บาท 210 บาท 1,100 บาท

ค่าเช่านั่งร้านหน้าแคบ

ขณาดกว้าง76ซม รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ค่าเช่ามากกว่า 5ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
ความสูง 1.70 ม. ครบชุด 20 บาท 210 บาท 1,100 บาท

ค่าเช่าอุปกรณ์เสริมนั่งร้าน

รายการ ขนาด ค่าเช่า/ชุด/วัน ค่าเช่า/ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
แผ่นทางเดิน กว้าง45ซม 10 บาท 150บาท 500 บาท
บันไดนั่งร้าน กว้าง45ซม 15 บาท 210บาท 1000 บาท
ล้อ 4 อัน 8 นิ้ว 35 บาท 600 บาท 1200 บาท
ยูเฮดแบบตัน 60 ซม 2 บาท 20 บาท 130 บาท
แจ๊คเบสแบบตัน 60 ซม 2 บาท 20 บาท 130 บาท

ค่าเช่าเสาค้ำยันหรือป๊อปรายวัน

ขณาด รายการ ค่าเช่า/ชุด/วัน ค่าเช่า/ชุด/เดือน ประกัน/ชุด
2.05-3.5 เมตร ครบชุด 5 บาท 100 บาท 420 บาท