หน้าแรก » บทความร้านเช่าแบบเหล็ก» ข้อดีของการเทลีน เทลีนคอนกรีตดีอย่างไร

ข้อดีของการเทลีน เทลีนคอนกรีตดีอย่างไร


             ก่อนการเทคอนกรีตโครงสร้างต่างๆที่ติดกับดินเช่นฟุตติ้งหลังจากตัดเสาเข็มแล้วพื้นดินบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยดินโคลนและเละมากจะต้องทำการปรับทรายหยาบแล้วตบทรายให้แน่นก่อนจะทำการเทลีน

             หลังจากลงทรายแล้วก็ถึงขั้นตอนการเทลีนคอนกรีต สาเหตุที่ต้องเทลีนเพราะว่าบริเวณที่ติดกับดิน เหล็กหรือเหล็กเสริมทั้งหมดควรจะมีคอนกรีตหุ้มอย่างน้อย 5 ซมหากเราไม่เทลีนก็จะไม่สามารถหาระดับที่แน่นอนและรู้ได้เลยว่า เหล็กเสริมตรงไหนมีคอนกรีตหุ้มไม่ถึง 5 ซมบ้างซึ่งจะทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิมได้ และการเทลีนยังช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและป้องกันดินโคลนที่อาจจะเข้าไปผสมในคอนกรีตซึ่งอาจจะทำให้กำลังอัดคอนกรีตลดลง

             เมื่อเทลีนเสร็จก็ปาดปูนให้ได้ระดับเพื่อเทฟุตติ้งต่อไป นอกเหนือจากการเทเลีนบริเวณฟุตติ้งแล้วคานชั้น 1 ที่ติดกับดินก็ควรจะทำการเทลีนด้วยเช่นกันจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเทลีนแล้วขั้นตอนต่อไปในการผูกเหล็กคานจะทำได้ง่ายมากและยังดูเป็นระเบียบ การเทลีนนี้ผู้รับเหมาทุกท่านอาจจะไม่ได้ทำให้ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาเพราะว่าจะมีขั้นตอนอื่นๆเข้ามาเพิ่มทำให้สิ้นเปลืองทั้งค่าแรงคนงาน และค่าของแนะนำว่าให้คุยในส่วนนี้ก่อนเริ่มงานหรือเซ็นสัญญา